Eiropas Savienības Padome

 

KOPSAVILKUMS:

Līguma par Eiropas Savienību 16. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 237. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 239. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 241. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 242. pants

Līguma par Eiropas Savienības darbību 243. pants

KĀDS IR ŠO PANTU MĒRĶIS?

Tajos ir aprakstīta Eiropas Savienības Padomes, kas pārstāv ES valstu valdības, loma, sastāvs un darbība.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Loma

Sastāvs

Balsošana

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTI

Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija – III sadaļa – Noteikumi attiecībā uz Savienības iestādēm – 16. pants (OV C 202, 7.6.2016., 24. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 237. pants (OV C 202, 7.6.2016., 153. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 238. pants (OV C 202, 7.6.2016., 153.–154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 239. pants (OV C 202, 7.6.2016., 154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 240. pants (OV C 202, 7.6.2016., 154. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 241. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 242. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Sestā daļa – Noteikumi par iestādēm un finanšu noteikumi – I sadaļa – Noteikumi par iestādēm – 1. nodaļa – Iestādes – 3. iedaļa – Padome – 243. pants (OV C 202, 7.6.2016., 155. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 11.12.2017