Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība — Lisabonas vienošanās Ženēvas akts

 

KOPSAVILKUMS:

Lisabonas vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas akts

Lēmums (ES) 2019/1754 — ES pievienošanās Lisabonas vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

Regula (ES) 2019/1753 par rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam

KĀDS IR ŠĪ AKTA, LĒMUMA UN REGULAS MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Lisabonas vienošanās

Ženēvas akts

Lēmums (ES) 2019/1754

ES noteikumi

Ar regulu pieņem noteikumus, kas reglamentē Ženēvas aktā noteiktās ES tiesības un pienākumus. Saskaņā ar šo regulu:

Šī regula īpaši attiecas arī uz šādiem aspektiem:

KOPŠ KURA LAIKA AKTS, LĒMUMS UN REGULA IR PIEMĒROJAMI?

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes: attiecas uz izstrādājumiem, kuru izcelsme ir attiecīgā ģeogrāfiskā apgabalā, ja konkrēta preces īpašība, reputācija vai iezīme ir saistāma ar attiecīgo ģeogrāfisko izcelsmi.
Cilmes vietas nosaukums: ģeogrāfiski apzīmējumi, kas apzīmē izstrādājuma izcelsmes vietu, kā arī tā raksturīgās un slavenās īpašības, kas ir saistītas ar attiecīgo vietu.

PAMATDOKUMENTI

Lisabonas vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas akts (OV L 271, 24.10.2019., 15.–29. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2019/1754 (2019. gada 7. oktobris) par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (OV L 271, 24.10.2019., 12.–14. lpp.)

Padomes Regula (ES) 2019/1753 (2019. gada 23. oktobris) par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (OV L 271, 24.10.2019., 1.–11. lpp.)

Regulas (ES) 2019/1753 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Pēdējo reizi atjaunots: 18.05.2020