Zinātniski tehniskā sadarbība starp ES un Indiju

 

KOPSAVILKUMS:

Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

Padomes lēmums 2002/648/EK par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

Nolīgums, ar ko atjauno Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

Padomes Lēmums 2009/501/EK par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar ko atjauno Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

Padomes Lēmums (ES) 2015/1788 par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

KĀDS IR ŠO LĒMUMU UN NOLĪGUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Saskaņā ar šo nolīgumu veikto pasākumu pamatā ir vairāki principi:

Sadarbības jomas

Šis nolīgums aptver jebkuras pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu (PTD) jomas.

Pasākumi

Sadarbība var norisināties šādā veidā:

KOPŠ KURA LAIKA NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Nolīgums stājās spēkā 2002. gada 14. oktobrī uz 5 gadu sākotnējo periodu. Tas ir divas reizes pagarināts — pēdējo reizi 2015. gadā — vēl uz pieciem gadiem.

KONTEKSTS

Pamatu plašākai politiskajai sadarbībai starp ES un Indiju veido 1994. gada Sadarbības nolīgums, saskaņā ar kuru pirmoreiz attiecības tika veidotas arī jomās, kas neietver tikai tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību.

Plašāka informācija:

Plašāku informāciju par sadarbību ar Indiju pētniecības un inovācijas jomā skatiet šeit:

PAMATDOKUMENTI

Padomes Lēmums (ES) 2015/1788 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (OV L 260, 7.10.2015., 18.–19. lpp.)

Nolīgums, ar ko atjauno Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (OV L 171, 1.7.2009., 19.–26. lpp.)

Padomes Lēmums 2009/501/EK (2009. gada 19. janvāris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu, ar ko atjauno Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (OV L 171, 1.7.2009., 17.–18. lpp.)

Nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (OV L 213, 9.8.2002., 30.–37. lpp.)

Padomes Lēmums 2002/648/EK (2002. gada 25. jūnijs) par Zinātniski tehniskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību (OV L 213, 9.8.2002., 29. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību atjaunošana (OV L 89, 6.4.2016., 1. lpp.)

Sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par partnerību un attīstību. Kopienas deklarācija par tarifu pielāgojumiem. Kopienas un Indijas deklarācija (OV L 223, 27.8.1994., 24.–34. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 29.05.2018