ES-ASV nolīgums par apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

 

KOPSAVILKUMS:

Divpusējais nolīgums starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Lēmums (ES) 2017/1792 par to, lai ES vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

Lēmums (ES) 2018/539 par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

KĀDS IR ŠĪ NOLĪGUMA UN LĒMUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo nolīgumu:

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

Nolīgums stājās spēkā 2018. gada 4. aprīlī, lai gan tas jau bija provizoriski piemērojams kopš 2017. gada 7. novembra.

KONTEKSTS

GALVENIE TERMINI

Pārapdrošinātājs: uzņēmums, kas sniedz finansiālu aizsardzību apdrošināšanas sabiedrībām.
Nodrošinājums: aktīvi, piemēram, skaidra nauda un kredītvēstules.

PAMATDOKUMENTI

Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 258, 6.10.2017., 4.–21. lpp.)

Padomes Lēmums (ES) 2017/1792 (2017. gada 29. maijs) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 258, 6.10.2017., 1.–2. lpp.)

Lēmuma (ES) 2017/1792 turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

Padomes Lēmums (ES) 2018/539 (2018. gada 20. marts) par to, lai noslēgtu Divpusējo nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 90, 6.4.2018. 36.–37. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Paziņojums par to, ka stājies spēkā Divpusējais nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 91, 9.4.2018., 1. lpp.)

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo nolīgumu par prudenciālās uzraudzības pasākumiem attiecībā uz apdrošināšanu un pārapdrošināšanu (OV L 288, 7.11.2017., 1. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2020