Eurostat — ES statistikas birojs

 

KOPSAVILKUMS

Lēmums 2012/504/ES, ar ko precizē Eurostat lomu

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

Ar to precizē Eurostat lomu un pienākumus attiecībā uz Eiropas statistikas izstrādi, sagatavošanu un izplatīšanu.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

KOPŠ KURA LAIKA LĒMUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas ir piemērojams kopš 2012. gada 8. oktobra.

KONTEKSTS

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Komisijas Lēmums 2012/504/ES (2012. gada 17. septembris) par Eurostat (OV L 251, 18.9.2012., 49.–52. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 13.11.2017