Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līgums

 

KOPSAVILKUMS:

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

Līguma II sadaļas virsrakstā ir skaidri norādīts, ka Euratom līguma mērķis ir “veicināt panākumus kodolenerģētikas jomā”.

Jo īpaši mērķis ir kodolmateriālu kopējā tirgū:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Darbības joma

Līgums attiecas uz kodolenerģijas izmantošanu tikai civiliem (nevis militāriem) mērķiem.

Līguma struktūra

I sadaļā ir noteikti 8 Euratom uzdevumi, savukārt II sadaļā ir sniegti konkrēti noteikumi:

III un IV sadaļā ir aprakstītas iestādes un finanšu jautājumi:

V un VI sadaļā ir ietverti attiecīgi vispārīgie noteikumi un noteikumi, kas attiecas uz sākumposmu (iestāžu izveidošana, sākotnējie piemērošanas noteikumi un pārejas noteikumi).

Līgumam ir arī pieci pielikumi, kas veltīti šādām tēmām:

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

1957. gada 25. martā parakstītais līgums stājās spēkā 1958. gada 1. janvārī.

KONTEKSTS

Eiropas Atomenerģijas kopienas (EAEK, plašāk pazīstama kā “Euratom) dibināšanas līgumu Romā 1957. gadā reizē ar Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līgumu parakstīja Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) sešas dibinātājvalstis. EEK un Euratom līgumus kopā mēdz dēvēt par “Romas līgumiem”, savukārt par “Romas līgumu” tiek saukts EEK līgums.

Atšķirībā no EEK līguma Euratom līgumam nav izdarīti būtiski grozījumi un tas joprojām ir spēkā. Jo īpaši Euratom nav apvienota ar Eiropas Savienību, tāpēc tai ir atsevišķas juridiskas personas statuss, kaut arī tai ir tās pašas dalībvalstis.

Līdzās Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) Euratom līgums veido daļu no ES primārajiem tiesību aktiem kā viens no tās spēkā esošajiem līgumiem.

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, 1957. gada 25. marts — konsolidētā versija (OV C 203, 7.6.2016., 1.–112. lpp.)

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums, 1957. gada 25. marts (Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts)

Apvienošanās līgums, 1965. gada 8. aprīlis (OV 152, 13.7.1967., 2.–17. lpp. (DE, FR, IT, NL))

Māstrihtas līgums, 1992. gada 7. februāris (OV C 191, 29.7.1992., 1.–112. lpp.)

Lisabonas līgums, 2007. gada 13. decembris (OV C 306, 17.12.2007., 1.–271. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 25.05.2018