Valsts atbalsts: ES reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

2014. gada jūlijā stājas spēkā ES pamatnostādnes par to, kā ES dalībvalstis var sniegt ieguldījumu atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu Eiropas mazāk attīstīto reģionu attīstību laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam.

AKTS

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam OV C 209, 23.7.2013.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisija ir sagatavojusi pamatnostādnes par to, kā ES dalībvalstis var sniegt ieguldījumu atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu Eiropas mazāk attīstīto reģionu attīstību laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Pārskatīto pamatnostādņu mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi, sekmējot ieguldījumus projektos, kas sniedz reālu pievienoto vērtību reģionu attīstībai, it īpaši Eiropas vismazāk attīstītajos reģionos.

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes izveido noteikumus, saskaņā ar kuriem ES dalībvalstis var sniegt valsts atbalstu uzņēmumiem, lai atbalstītu ieguldījumus jaunos ražošanas objektos Eiropas mazāk attīstītajos reģionos vai paplašinātu vai modernizētu esošos objektus.

Pamatnostādnes arī ietver noteikumus, uz kuru pamata ES dalībvalstis var izveidot reģionālā atbalsta plānus, lai identificētu, kurās ģeogrāfiskajās teritorijās uzņēmumi var saņemt reģionālo valsts atbalstu un cik liels ir šis atbalsts.

Jauno pamatnostādņu galvenie elementi:

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2020. gadam

1.7.2014.

-

OV C 209, 23.7.2013.

Pēdējā atjaunināšana: 27.02.2014