ES Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts nodrošina starptautisku jautājumu izpēti un analīzi, lai palīdzētu ES veidot tās kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

AKTS

Padomes Lēmums 2014/75/KĀDP (2014. gada 10. februāris) par Eiropas Savienības Drošības izpētes institūtu.

KOPSAVILKUMS

Ar šo Padomes lēmumu Eiropas Savienība (ES) ir nolēmusi turpināt izmantot Eiropas Savienības Drošības izpētes institūta (EUISS) speciālās zināšanas, lai nodrošinātu starptautisku jautājumu izpēti un analīzi ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) veidošanai. Institūtu izveidoja 2002. gada janvārī. Institūta mītne atrodas Parīzē un tam ir koordinācijas birojs Briselē.

Ar izpēti un analīzi institūts sniedz ieguldījumu Eiropas lēmumu pieņemšanas procesā KĀDP jomā. Jo īpaši tas veic analīzi un nodrošina forumu diskusijām par ES ārējo stratēģiju tādās jomās kā konfliktu novēršana un miera veidošana. Institūta uzdevumi ir sakaru veidošanas pasākumu un darbsemināru rīkošana ES ierēdņiem un ekspertiem paredzētas informācijas apkopošana. Tas arī darbojas kā starpnieks starp ES iestādēm un ārējo ekspertu kopienu, tostarp drošības struktūrām.

Institūtu vada valde un direktors.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Padomes Lēmums 2014/75/KĀDP

10.2.2014.

-

OV L 41, 12.2.2014.

Pēdējā atjaunināšana: 11.06.2014