Pārrobežu videokonferenču izmantošanas veicināšana tiesiskuma jomā ES valstīs

KOPSAVILKUMS:

Padomes ieteikumi — labākā prakse pārrobežu videokonferenču izmantošanā tiesiskuma jomā

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠO IETEIKUMU MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ieguvumi no videokonferenču izmantošanas ir:

Iespējamie uzlabojumi

Ieteikumos tomēr ir norādīts uz vairākām jomām, kurās varētu uzlabot videokonferenču izmantošanu starp iestādēm dažādās ES valstīs:

Ieteikumi

ES valstis tiek aicinātas veikt virkni pasākumu, tostarp:

E-likumu jautājumu darba grupa (e-tiesiskums) tiek aicināta:

Komisijai:

KONTEKSTS

e-tiesiskuma portāls.

AKTS

Padomes ieteikumi “Veicināt pārrobežu videokonferenču izmantošanu tiesiskuma jomā dalībvalstīs un ES līmenī un dalīties ar labāko praksi šajā jautājumā” (OV C 250, 31.7.2015., 1.–5. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 20.01.2016