ES ārējo jūras robežu kontrole un imigrantu dzīvību glābšana operācijās jūrā

Ar šo regulu paredz noteikumus par Eiropas Savienības jūras robežu novērošanu, tādu kuģu pārtveršanu, par kuriem ir aizdomas, ka tajos tiek pārvadāti nelikumīgi imigranti, un briesmās nonākušu personu glābšanu jūras robežu uzraudzības operācijās, kuras koordinē Frontex.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 656/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru paredz noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām.

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības ārējo jūras robežu politikas mērķis ir nodrošināt ārējo robežu šķērsošanas efektīvu novērošanu, lai novērstu nelikumīgu imigrāciju un pārrobežu noziedzību, vienlaikus aizsargājot un glābjot migrantu dzīvības.

Tālab, veicot jūras operācijas, kas notiek Frontex (Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām) uzraudzībā, ir paredzēts:

KUĢU PĀRTVERŠANA

Īpaši noteikumi ir paredzēti attiecībā uz tādu kuģu aizturēšanu, kuros ir nelikumīgi imigranti, atkarībā no vietas, kur notikusi kuģu pārtveršana (teritoriālajā jūrā, piegulošajās zonās vai atklātā jūrā). ES valstis var aizturēt kuģi un personas, kas atrodas uz kuģa, un aizvest kuģi uz piekrastes valsti, uzņēmēju dalībvalsti vai valsti ārpus ES, ja tas neapdraud šīs personas.

Ir paredzēti arī citi noteikumi par meklēšanas un glābšanas operāciju pārvaldību, lai sniegtu palīdzību personām, kas jūrā nonākušas briesmās, un izceltu krastā izglābtās personas.

Veicot operācijas jūrā, palīdzība jāsniedz neatkarīgi no to personu valstspiederības vai statusa, kurām vajadzīga palīdzība, un saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem tiesību aktiem.

FRONTEX DARBĪBAS PLĀNS

Robežu novērošanas operācijas veic ES valstis ar Frontex sniegtu darbības atbalstu. Šī aģentūra ir atbildīga par:

Šajā nolūkā ir sagatavots darbības plāns, kurā iekļauta sīka informācija, kas pielāgota attiecīgās jūras operācijas apstākļiem. Saskaņā ar darbības plāniem īpaši jānodrošina pienācīga palīdzība bērniem un neaizsargātām personām.

Solidaritātes mehānismi

ES valstīm, kuras izjūt stipru migrācijas spiedienu, ārkārtas situācijās ir iespēja pieprasīt konkrētu palīdzību un atbalstu no Eiropas Patvēruma atbalsta biroja un lūgt izvietot Eiropas robežsardzes vienības.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 656/2014

17.7.2014.

-

OV L 189, 27.6.2014.

Pēdējo reizi atjaunots: 28.09.2014