Klimata pārmaiņas — ES ratificētais Parīzes nolīgums

 

KOPSAVILKUMS:

Lēmums (ES) 2016/1841 par Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām

Parīzes nolīgums

KĀDS IR ŠĪ LĒMUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

ES līdzšinējā rīcība klimata pārmaiņu jomā

KOPŠ KURA LAIKA NOLĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Tas stājas spēkā 2016. gada 4. novembrī un tiks piemērots no 2020. gada.

KONTEKSTS

Ar nolīgumu cenšas panākt, lai pasaule noteiktāk stātos pretim klimata pārmaiņām, īstenojot pašreizējo politiku tā, lai līdz gadsimta beigām panāktu klimata neitralitāti.

Nolīgumu 2015. gada decembrī Parīzē pieņēma 195 valstis, un ar to aizstāj 1997. gada Kioto protokolu.

Plašāka informācija

PAMATDOKUMENTS

Padomes Lēmums (ES) 2016/1841 (2016. gada 5. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu (OV L 282, 19.10.2016., 1.–3. lpp.)

Parīzes nolīgums (OV L 282, 19.10.2016., 4.–18. lpp.)

Pēdējo reizi atjaunots: 04.11.2016