Eiropas noturības pret klimata pārmaiņām uzlabošana ar pielāgošanās palīdzību

Šajā paziņojumā ir izklāstīta ES stratēģija, lai padarītu Eiropu noturīgāku pret klimata pārmaiņām elastīgā veidā un nosakot par prioritāti lētus risinājumus. Tajā ir aprakstītas vairākas darbības, kas palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām, lai uzlabotu ES spēju reaģēt u klimata pārmaiņu ietekmi visos līmeņos.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Pielāgošanās klimata pārmaiņām: ES stratēģija. COM(2013) 216 final, 16.4.2013.

KOPSAVILKUMS

Visā pasaulē jau ir vērojamas globālās sasilšanas sekas, tāpēc centieni ierobežot pasaules vidējās temperatūras pieaugumu ir jāturpina, īstenojot klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus. Eiropas Savienībai tas nozīmē līdz 2020. gadam samazināt tās siltumnīcefekta gāzu emisijas tā, lai tās būtu par 20 % mazākas nekā 1990. gadā, tādējādi sperot pirmo soli, lai īstenotu apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt 80-95 % samazinājumu.

ES stratēģija par pielāgošanos klimata pārmaiņām sekmē siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Tā piedāvā vairākus risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai.

Stratēģijā ir uzsvērts, ka pielāgošanās tagad sniedz dažādus ieguvumus. Piemēram, ir aplēsts, ka katrs pašlaik par profilaktiskajiem pretplūdu pasākumiem izdotais euro varētu novērst zaudējumus sešu euro apmērā nākotnē.

Stratēģiju papildina arī Pielāgošanās klimata pārmaiņām Eiropas platforma (Climate-ADAPT), kuras darbība tika sākta 2012. gadā un kurā ietverti jaunākie dati par ES veiktajām pielāgošanās darbībām, kā arī politikas atbalsta rīki.

Astoņas darbības

Stratēģijā izklāstītas darbības pielāgošanās veicināšanai Eiropas Savienībā, uzlabojot lēmumu pieņemšanu un galveno uzmanību pievēršot svarīgākajām mazaizsargātajām nozarēm:

Pārvaldība un finansēšana

Pielāgošanās stratēģija aicina uzlabot politikas saskaņošanu un sadarbību starp ES valstīm, izmantojot ES Klimata pārmaiņu komiteju, kurā darbojas visu ES valstu pārstāvji. Tāpat stratēģija iesaka vairāk līdzekļu piešķirt pret klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas izveidē, tostarp ar ES fondu un programmu palīdzību.

SAISTĪTIE AKTI

Baltā grāmata - Adaptācija klimata pārmaiņām: iedibinot Eiropas rīcības pamatprincipus (2009.).

Pēdējo reizi atjaunots: 08.06.2014