Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību

Šie Padomes secinājumi par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu Eiropas Savienībā (ES) aptver vairākus aspektus.

AKTS

Padomes secinājumi (2014. gada 20. maijs) par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu, lai sekmētu jauniešu sociālo iekļautību (2014/C 183/04) (Oficiālais Vēstnesis C 183, 14.6.2014., 18.-21. lpp.).

KOPSAVILKUMS

Šie Padomes secinājumi par jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanu Eiropas Savienībā (ES) aptver vairākus aspektus.

GALVENIE TERMINI

Sociālās inovācijas: jaunas idejas (produkti, pakalpojumi un modeļi), kas gan atbilst sociālajām vajadzībām (labāk par alternatīviem risinājumiem), gan rada jaunas sociālās attiecības vai sadarbības veidus.

Sociālā uzņēmējdarbība: inovatīvi risinājumi sociālām problēmām.

Jauniešu darbs: izglītības, atpūtas vai sociālās aktivitātes vai projekti, kuros tiek iesaistīti jaunieši.

Pēdējo reizi atjaunots: 24.02.2015