Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (pazīstams arī kā fiskālais pakts)

 

KOPSAVILKUMS:

Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā

KĀDS IR ŠĪ LĪGUMA MĒRĶIS?

Šā starpvaldību līguma mērķis ir stiprināt eurozonas valdību budžeta disciplīnu pēc valsts parāda krīzes, kas sākās 2010. gadā.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā “fiskālajā paktā” ir noteiktas prasības eurozonas valstīm attiecībā uz to budžeta politiku. Citas ES valstis tajā var piedalīties pēc izvēles. No 28 ES valstīm šo (1) vienošanos nav parakstījušas vienīgi Čehijas Republika, Horvātija un Apvienotā Karaliste (1). Ar šo līgumu stiprina reformēto Stabilitātes un izaugsmes paktu, saskaņā ar kuru:

Starpvaldību līgumam ir 3 galvenie mērķi.

 

KOPŠ KURA LAIKA LĪGUMS IR PIEMĒROJAMS?

Līgums stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

Konteksts

Plašāka informācija:

PAMATDOKUMENTS

Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā, 2012. gada 2. marts — Oficiālajā Vēstnesī nav publicēts.

Pēdējo reizi atjaunots: 10.03.2014(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).