Drošu sprāgstvielu nodrošināšana nemilitārai lietošanai

Eiropas Savienības (ES) politikai par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām ir trīs galvenie mērķi. Tie ir šādi: i) izveidot vienotu ES tirgu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu tirdzniecībai; ii) saskaņot to drošuma prasības augstākā aizsardzības līmenī; iii) izveidot administratīvu sistēmu sprāgstvielu un munīcijas pārsūtīšanas uzraudzībai.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/28/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu pieejamību tirgū un pārraudzību (pārstrādāta redakcija).

KOPSAVILKUMS

Eiropas Savienības (ES) politikai par civilām vajadzībām paredzētām sprāgstvielām ir trīs galvenie mērķi. Tie ir šādi: i) izveidot vienotu ES tirgu civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu tirdzniecībai; ii) saskaņot to drošuma prasības augstākā aizsardzības līmenī; iii) izveidot administratīvu sistēmu sprāgstvielu un munīcijas pārsūtīšanas uzraudzībai.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu pieņem noteikumus par civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu laišanu tirgū un uzraudzību ES. Šī direktīva neattiecas uz:

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Ar šo Direktīvu nosaka ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus attiecībā uz komerciālu sprāgstvielu tirdzniecību.

Šajā direktīvā ir arī:

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Direktīva stājas spēkā no 2016. gada 20. aprīļa. Sākot no 20.4.2016, ar to aizstāj Direktīvu 93/15/EEK.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2014/28/ES

18.4.2014.

19.4.2016.

OV L 96, 29.03.2014., 1.-44. lpp.

Pēdējo reizi atjaunots: 12.02.2015