ES rīcības plāns pret savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgu tirdzniecību

KOPSAVILKUMS

Eiropas Komisijas paziņojums (COM(2016) 87 final) — ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

KOPSAVILKUMS

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Rīcības plānā ietverti 32 pasākumi, kas ES jāveic laikā no 2016. gada līdz 2020. gadam, un kas jāveic katrai no 28 ES valstīm. (1) Tajā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim aspektiem.

KONTEKSTS

Savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīga tirdzniecība ir kļuvusi par vienu no pasaulē ienesīgākajiem organizētās noziedzības veidiem. Tā postoši ietekmē bioloģisko daudzveidību un apdraud tiesiskumu, jo ir cieši saistīta ar korupciju. Pieaug tās nozīme finansējuma nodrošināšanā militāriem un teroristu grupējumiem.

ES ir izcelsmes, tranzīta un galamērķa reģions savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgai tirdzniecībai. Ņemot to vērā, ES ir būtiska loma šīs nelikumīgās tirdzniecības izskaušanā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā “ES pieeja savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai”.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (COM(2016) 87 final, 26.2.2016.)

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments. Analīze un pierādījumi, kas atbalsta ES rīcības plānu savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai (SWD(2016) 38 final, 26.2.2016.)

Sadarbības stiprināšana ar uzņēmējdarbības nozarēm savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanā — galīgais ziņojums. Ziņojums EK Vides ģenerāldirektorātam, 2015. gada 13. novembris.

Pēdējo reizi atjaunots: 02.05.2016(1) Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības un 2020. gada 1. februārī kļūst par trešo valsti (valsts, kura nav Savienības dalībvalsts).