18.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/54


Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

(2021/C 58/10)

EBTA Uzraudzības iestādei nav iebildumu pret šādu valsts atbalsta pasākumu.

Lēmuma pieņemšanas datums

2020. gada 11. novembris

Lietas Nr.

85838

Lēmuma Nr.

131/20/COL

EBTA valsts

Norvēģija

Nosaukums

Reģionāli diferencētas sociālās apdrošināšanas iemaksas 2021. gadā (Regionally differentiated social security contributions 2021)

Juridiskais pamats

Ikgadējā Parlamenta rezolūcija par sociālās apdrošināšanas iemaksu likmēm utt., un 23-2. sadaļa 1997. gada 28. februāra Aktā Nr. 19, kas attiecas uz Valsts apdrošināšanas shēmu (Folketrygdloven)

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Reģionālais atbalsts

Atbalsta veids

Nodokļu samazinājums

Atbalsta intensitāte

3,1 līdz 12,4

Atbalsta ilgums

1.1.2021.-31.12.2021.

Tautsaimniecības nozares

horizontālās. Visas nozares, uz kurām attiecas Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.-2021. gadam

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Norvēģijas valdība

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālās informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/