18.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/50


Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

(2021/C 58/06)

EBTA Uzraudzības iestādei nav iebildumu pret šādu valsts atbalsta pasākumu.

Lēmuma pieņemšanas datums

2020. gada 15. oktobris

Lietas Nr.

85649

Lēmuma Nr.

118/20/COL

EBTA valsts

Norvēģija

Nosaukums

Covid-19 – Garantiju sistēmas pagarināšana aviokompānijām

Juridiskais pamats

Parlamenta lēmums par garantiju sistēmas apstiprināšanu saskaņā ar ministrijas ierosinātajiem nosacījumiem

Pasākuma veids

Sistēma

Mērķis

Garantiju sistēmas mērķis ir mazināt aviolīniju likviditātes deficītu un panākt, ka Covid-19 uzliesmojuma radītie traucējumi neapdraud aviokompāniju dzīvotspēju.

Atbalsta veids

Valsts garantijas

Budžets

6 miljardi NOK (aplēse)

Atbalsta ilgums

Līdz 2020. gada 31. decembrim

Tautsaimniecības nozares

Aviācijas nozare

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee Agency

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORWAY

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālās informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/