2.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 459/5


PAZIŅOJUMS, KAS SNIEGTS SASKAŅĀ AR CIVILDIENESTA NOTEIKUMU 29. PANTA 2. PUNKTU

Paziņojums par vispārējo lietu direktora (AD14) vakanci Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātā (ECHO) (Brisele)

COM/2022/10421

(2022/C 459/05)

Eiropas Komisija ir publicējusi paziņojumu par vispārējo lietu direktora (AD 14) vakanci (atsauce COM/2022/10421) Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorātā (ECHO).

Lai aplūkotu sludinājuma par vakanci tekstu 24 valodās un iesniegtu pieteikumu, apmeklējiet šo īpašo tīmekļa lapu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://europa.eu/!B8fV6v