4.4.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 125/4


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2019. gada darba plānu, uz kuru attiecas publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības jomā

(2019/C 125/04)

Ar šo aicinām iesniegt priekšlikumus un informējam par saistītām darbībām saskaņā ar 2019. gada darba plānu, uz kuru attiecas publiskā un privātā sektora partnerība biorūpniecības jomā.

Priekšlikumi iesniedzami attiecībā uz šādu uzaicinājumu: H2020-BBI-JTI-2019.

Šis darba plāns, tā termiņi, attiecīgajām darbībām paredzētie budžeti, sīkāka informācija par uzaicinājumiem un saistītām darbībām un norādījumi kandidātiem par to, kā iesniegt priekšlikumus, ir pieejami “Finansējuma un konkursu” portālā (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home). Vajadzības gadījumā šī informācija portālā tiks atjaunināta.