1.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/20


Aicinājums iesniegt priekšlikumus

Idejas, kas maina pasauli – EIB institūta 2019. gada Sociālās inovācijas turnīrs

(2019/C 39/13)

EIB institūts organizē astoto Sociālās inovācijas turnīru

Sociālās inovācijas turnīrs (SIT) veicina novatoriskas idejas un apbalvo iniciatīvas, kurām ir sociālā un vides ietekme, aptverot projektus plašā jomu klāstā, sākot ar izglītību, veselības aprūpi un darbvietu radīšanu līdz pat jaunām tehnoloģijām, sistēmām un procesiem. Visi projekti sacentīsies par divām balvām, kas tiek piešķirtas vispārējā kategorijā, bet projekti, kuri saistīti ar ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu (tostarp aprites ekonomiku), šogad sacentīsies arī par divām balvām, kas tiek piešķirtas īpašajā kategorijā. Uzvarējušajiem projektiem katrā kategorijā tiks piešķirta 1. vai 2. balva attiecīgi 50 000 EUR vai 20 000 EUR vērtībā.

Sekojiet mums Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Lai uzzinātu vairāk par šo turnīru un to, kā iesniegt novatorisku priekšlikumu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/