22.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 173/5


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2018/C 173/05)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Grieķija

Piemiņas monētas tematika: Kostis Palamas – 75. nāves gadskārta

Dizainparauga apraksts. Dizainparaugā attēlots Grieķijas dzejnieka Kostis Palamas (1859–1943) portrets. Gar iekšējā apļa malu kreisajā pusē ir uzraksti “GRIEĶIJAS REPUBLIKA” un “KOSTIS PALAMAS” (grieķu valodā). Uz monētas ir redzams arī stilizēts palmas lapas attēls (Grieķijas monētu kaltuves zīme) un uzrakstīts emisijas gads “2018”. Labajā pusē apakšā ir redzama mākslinieka (George Stamatopoulos) monogramma.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas lēstais apjoms:

Emisijas datums: 2018. gada vidus


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).