16.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 133/19


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2018/C 133/03)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, kas paredz euro monētu emisiju, ir atļauts emitēt apgrozībai paredzētas euro piemiņas monētas, ievērojot zināmus nosacījumus, sevišķi to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Sanmarīno Republika

Piemiņas monētas tematika : Tintoreto dzimšanas 500. gadadiena

Dizainparauga apraksts : monētas centrā ir atveidots Tintoreto gleznas “Apmeklējums” (La visitazione) fragments (Svētās Jaunavas un Elizabetes apskaušanās) un gadskaitļi “1518–2018”; gar monētas loku: augšā ir uzraksts “SAN MARINO”, lejā – “Tintoretto”; pa kreisi – autora Luciana de Simoni iniciāļi “LDS” un burts “R”, kas apzīmē Romas monētu kaltuvi.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms : 60 500 monētu

Emisijas datums : 2018. gada aprīlis


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).