28.10.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 368/6


Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un informācija par saistītām darbībām saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014–2020) 2018.–2020. gada darba programmu un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmas (2014–2018), kas papildina “Apvārsni 2020”, 2018. gada darba programmu

(2017/C 368/05)

Ar šo aicinām iesniegt priekšlikumus un informējam par saistītām darbībām saskaņā ar pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014–2020) 2018.–2020. gada darba programmu un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmu (2014–2018), kas papildina pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”, 2018. gada darba programmu.

Komisija ar 2017. gada 27. oktobra Lēmumu C(2017) 7123 un Lēmumu C(2017) 7124 ir pieņēmusi divas darba programmas, kurās paredzēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un informācija par saistītām darbībām.

Minēto lēmumu īstenošana ir atkarīga no tā, vai būs pieejamas apropriācijas attiecīgajiem gadiem pēc budžeta pieņemšanas budžeta lēmējinstitūcijā, vai, ja kāda gada budžets nebūs pieņemts, no apropriācijām, kas paredzētas provizorisko divpadsmitdaļu sistēmā.

Darba programmas, to termiņi, attiecīgajām darbībām paredzētie budžeti, kā arī sīkāka informācija par uzaicinājumiem un saistītām darbībām un norādījumi priekšlikumu iesniedzējiem par priekšlikumu iesniegšanu ir pieejami Dalībnieku portālā (http://ec.europa.eu/research/participants/portal). Vajadzības gadījumā šī informācija portālā tiks atjaunināta.

Šajā posmā priekšlikumus var iesniegt tikai attiecībā uz tematiem, kuri ir minēti Dalībnieku portālā publicētajos uzaicinājumos un kuriem ir pievienota norāde “2018”. Informācija par to, kad varēs iesniegt priekšlikumus par tematiem ar norādi “2019” un “2020”, Dalībnieku portālā tiks sniegta vēlāk.