24.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 392/2


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

(2016/C 392/03)

2016. gada 20. septembra sanāksmē Vispārējās tiesas tiesneši saskaņā ar Reglamenta 9. panta 4. punktu tiesnesi Marku van der Vaudi (Marc van der Woude) ievēlēja par Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz laikposmu no 2016. gada 20. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.