22.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 350/14


Labojums Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 2016 – EAC/A04/2015 – Programma Erasmus+

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 347, 2015. gada 20. oktobris )

(2015/C 350/14)

5. punkts “Pieteikumu iesniegšanas termiņš” attiecībā uz pamatdarbību Nr. 2 – Stratēģiskās partnerības – ir grozīts šādi:

Pamatdarbība Nr. 2

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2016. gada 2. februāris

Stratēģiskās partnerības izglītības un apmācības jomā

2016. gada 31. marts

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2016. gada 26. aprīlis

Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā

2016. gada 4. oktobris”