1.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 253/8


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 253/07)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Lai atzīmētu ES karoga 30. gadadienu, eurozonas finanšu ministri nolēma, ka eurozonas dalībvalstis emitēs divu euro piemiņas monētu, izmantojot kopēju dizainparaugu monētu valsts pusei. Eurozonas pilsoņi un iedzīvotāji ar publisku balsošanu tiešsaistē izvēlējās izmantoto dizainparaugu. Balsotājiem bija jāizvēlas starp pieciem dizainparaugiem, kurus bija atlasījusi profesionāla žūrija Eiropas monētu kaltuvju dizainparaugu konkursā, un viņi izvēlējās dizainparaugu, ko izstrādājis Georgios Stamatopoulos, Grieķijas bankas profesionāls dizaineris.

Emitentvalsts: Somija

Piemiņas monētas tematika: ES karoga 30. gadadiena

Dizainparauga apraksts. Dizainparaugā ir redzams ES karogs kā simbols, kas apvieno cilvēkus un kultūras ar kopīgu redzējumu un ideāliem labākai kopīgai nākotnei. Divpadsmit zvaigznes, kas pārtop par cilvēku figūrām, apsveic jaunās Eiropas dzimšanu. Augšējā labajā pusē pusaplī ir norādīta emitentvalsts “SUOMI FINLAND” un gadskaitļi “1985–2015”. Labajā pusē starp karogiem un gadskaitļiem ir redzama kaltuves zīme. Apakšējā labajā pusē ir mākslinieka (Georgios Stamatopoulos) iniciāļi.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms:

Izdošanas datums: 2015. gada augusts


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).