18.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 455/9


Oficiālās brīvdienas 2015. gadā: EEZ/EBTA valstis un EEZ iestādes

(2014/C 455/07)

 

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

EBTA Uzraudzības iestāde

EBTA Tiesa

1. janvāris

X

X

X

X

X

2. janvāris

 

X

 

X

 

6. janvāris

 

X

 

 

 

2. februāris

 

X

 

 

 

17. februāris

 

X

 

 

 

19. marts

 

X

 

 

 

2. aprīlis

X

 

X

X

 

3. aprīlis

X

X

X

X

 

6. aprīlis

X

X

X

X

X

23. aprīlis

X

 

 

 

 

1. maijs

X

X

X

X

X

14. maijs

X

X

X

X

X

15. maijs

 

 

 

X

 

17. maijs

 

 

X

 

 

25. maijs

X

X

X

X

X

4. jūnijs

 

X

 

 

 

17. jūnijs

X

 

 

 

 

23. jūnijs

 

 

 

 

X

3. augusts

X

 

 

 

 

15. augusts

 

X

 

 

 

8. septembris

 

X

 

 

 

1. novembris

 

X

 

 

 

2. novembris

 

 

 

X

 

8. decembris

 

X

 

 

 

24. decembris

 

 

 

X

 

25. decembris

X

X

X

X

X

28. decembris

X

X

X

X

 

29. decembris

 

 

 

X

 

30. decembris

 

 

 

X

 

31. decembris

 

X

 

X