14.9.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 265/10


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

2013/C 265/05

Image

Valsts puse jaunajai 2 euro piemiņas monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Vatikāna Pilsētvalsts

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Vatikāna Pilsētvalsts

Piemiņas monētas tematika: 28. Pasaules jauniešu diena, ko 2013. gada jūlijā svinēs Riodežaneiro

Dizainparauga apraksts: dizainparaugā attēlots pazīstamākais Riodežaneiro piemineklis – Kristus statuja Korkovado kalnā – un daži jaunieši ap statuju. Augšpusē puslokā redzams uzraksts “XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013”. Labajā pusē ir kaltuves zīme “R” un mākslinieka vārds “P DANIELE”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas apjoms: 115 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada oktobris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).