26.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 135/21


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – MOVE/SUB/01-2010 par ceļu satiksmes drošību un iekšējo tirgu: iekšējo ūdensceļu transports

2010/C 135/08

Eiropas Komisija plāno piešķirt subsīdijas, kuru kopējā summa sasniedz aptuveni EUR 2 250 000, lai veicinātu transporta politikas mērķus. Politikas prioritātes ir noteiktas Eiropas Komisijas pieņemtajā 2010. gada darba programmā.

Galvenie izvēlētie temati ir iekšējo ūdensceļu transporta satiksmes drošība un iekšējais tirgus.

Informācija par šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ir pieejama Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, kurai ir šāda adrese:

http://ec.europa.eu/transport/grants/index_en.htm