18.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 116/13


Valsts aģentūru rīcībā esošā vīna spirta pārdošanas rezultāti

(2005/C 116/09)

Komisijas 2003. gada 10. aprīļa Lēmums

Partija Nr. 20/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 597/2003, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

100 000

19,00

Komisijas 2003. gada 7. maija Lēmums

Partija Nr. 18/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 597/2003, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Crtr N-343, Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

50 000

19,00

Komisijas 2003. gada 8. maija Lēmums

Partija Nr. 19/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 597/2003, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

BIOETANOL GALICIA

Polígono Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

90 000

19,00

Komisijas 2003. gada 16. jūlija Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 988/2003 izsludināts konkurss Nr. 45/2003 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

85 340

jēlspirts

7,17

FOULD-SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort Cedex

25 835

jēlspirts

7,17

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

B.P. 17

F-67100 Strasbourg

17 725

jēlspirts

7,17

Komisijas 2003. gada 16. jūlija Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 988/2003 izsludināts konkurss Nr. 45/2003 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai ugunsdzēsībā, pētījumos un personāla apmācībā

GESIP

22, rue du Pont-Neuf

B.P. 2722

F-75027 Paris

1 100

jēlspirts

7,60

Komisijas 2003. gada 5. septembra Lēmums

Partija Nr. 22/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1306/2003, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Crtr N-343, Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

260 000

19,00

Komisijas 2003. gada 5. septembra Lēmums

Partija Nr. 23/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1306/2003, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

BIOETANOL GALICIA

Polígono Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

350 000

19,00

Komisijas 2003. gada 5. septembra Lēmums

Partija Nr. 25/2003 EK, kas piešķirta saistībā uz vairāksolīšanā pārdodamo spirtu, kurš izmantojams Eiropas Kopienā kā bioetanols un kura pārdošana ir izsludināta ar Regulu (EK) 1306/2003

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

ALTIA CORPORATION

Salmisaarenranta 7

FIN-00180 Helsinki

29 000

19,00

Komisijas 2003. gada 17. septembra Lēmums

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1440/2003 izsludināts konkurss Nr. 333/2003 EK, 334/2003 EK, 335/2003 EK, 336/2003 EK, 337/2003 EK, 338/2003 EK, 339/2003 EK un 340/2003 EK par pārdodamo spirtu, kas izmantojams trešās valstīs

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Salvadora

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

9,85

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

80 000

Jamaika

9,53

Komisijas 2004. gada 20. janvāra Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 2136/2004 izsludināts konkurss Nr. 47/2003 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

104 000

jēlspirts

6,60

FOULD-SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort Cedex

8 000

jēlspirts

6,60

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 Strasbourg

18 000

jēlspirts

6,60

Komisijas 2004. gada 10. februāra Lēmums

Partija Nr. 28/2003 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 81/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

30 000

19,00

Komisijas 2004. gada 2. aprīļa Lēmums

Partija Nr. 26/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 81/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

50 000

19,00

Komisijas 2004. gada 2. aprīļa Lēmums

Partija Nr. 27/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 819/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

19,00

Komisijas 2004. gada 2. jūnija Lēmums

Partija Nr. 33/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 819/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

30 000

19,00

Komisijas 2004. gada 14. jūnija Lēmums

Partija Nr. 30/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 819/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

220 000

19,00

Komisijas 2004. gada 14. jūnija Lēmums

Partija Nr. 31/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 819/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

80 000

19,00

Komisijas 2004. gada 14. jūnija Lēmums

Partija Nr. 32/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 819/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

19,00

Komisijas 2004. gada 6. jūlija Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 837/2004 izsludināts konkurss Nr. 48/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai kanalizācijas attīrīšanas iekārtu denitrifikācijā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Brüggemann Alcohol

GmbH und Co, KG

Salzstraße 123

D-74076 Heilbronn

8 136,286

jēlspirts

9,00

Komisijas 2004. gada 6. jūlija Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 837/2004 izsludināts konkurss Nr. 49/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2004. gada 28. jūlija Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 837/2004 izsludināts konkurss Nr. 50/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai kanalizācijas attīrīšanas iekārtu denitrifikācijā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Friedrichsring 35

D-63069 Offenbach

3 617,118

jēlspirts

6,00

Komisijas 2004. gada 1. oktobra Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 1200/2004 izsludināts konkurss Nr. 52/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 Strasbourg

17 570

jēlspirts

8,60

Komisijas 2004. gada 1. oktobra Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 1200/2004 izsludināts konkurss Nr. 52/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

F-59703 Marcq-en-Baroeul

60 000

jēlspirts

8,60

Komisijas 2004. gada 1. oktobra Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 1200/2004 izsludināts konkurss Nr. 52/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

BIO SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. Maisons-Alfort

Cédex

France

22 410

jēlspirts

8,60

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 35/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

22,00

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 36/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

50 000

22,00

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 37/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

50 000

22,00

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 38/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

100 000

22,00

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 39/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

100 000

22,00

Komisijas 2004. gada 25. novembra Lēmums

Partija Nr. 40/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

50 000

22,00

Komisijas 2004. gada 26. decembra Lēmums

Partija Nr. 41/2004 EK, ko piešķir saskaņā ar pārdošanas vairāksolīšanā procedūru, kuras uzsākšana paredzēta Regulā (EK) Nr. 1895/2004, un ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu

Paredzēts izmantošanai degvielas nozarē

Apstiprinātais uzņēmums

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

ALTIA CORPORATION

Salmisaarenranta 7

FIN-00180 Helsinki

30 000

22,00

Komisijas 2005. gada 1. februāra Lēmums

Ar Regulu (EK) Nr. 2119/2004 izsludināts konkurss Nr. 53/2004 EK par pārdodamo spirtu jaunām rūpnieciskām vajadzībām

Paredzēts izmantošanai maizes rauga ražošanā

Izraudzītais pretendents

100 tilp.% spirta daudzums (hl)

100 tilp.% spirta cena (EUR/hl)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

77 380

jēlspirts

8,89

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 STRASBOURG

20 000

jēlspirts

8,89

BIO SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort

22 620

jēlspirts

8,89