21.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 128/31


Prasība, kas celta 2022. gada 28. janvārī – Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO – Ambrosetti Group (“TEHA”)

(Lieta T-60/22)

(2022/C 128/43)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Šalonenšampaņa, Francija) (pārstāvis: T. de Haan, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Ambrosetti Group Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiskas preču zīmes “TEHA” starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību, Nr. 1 404 100

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2021. gada 23. novembra lēmums lietā R 839/2021-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājas tiesību priekštecim radušies procesā EUIPO Apelācijas ceturtajā padomē.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums.