12.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 278/67


Prasība, kas celta 2021. gada 25. maijā – Muschaweck/EUIPO – Conze (“UM”)

(Lieta T-293/21)

(2021/C 278/91)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ulrike Muschaweck (Minhene, Vācija) (pārstāvis: C. Konle, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Joachim Conze (Minhene)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašnieks: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “UM” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 9 305 731

Process EUIPO: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2021. gada 15. marta lēmums lietā R 2260/2019-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atcelt EUIPO Anulēšanas nodaļas 2019. gada 6. augusta lēmumu daļā, kura tika nolemts, ka Savienības preču zīmes Nr. 9 305 731 reģistrācija saglabājas attiecībā uz pārējiem pakalpojumiem, proti, attiecībā uz:

44. klasi: “medicīniskie pakalpojumi trūces ķirurģijas jomā”;

pilnībā apmierināt pieteikumu par Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 9 305 731 atcelšanu;

līdz ar to atzīt Eiropas Savienības preču zīmi Nr. 9 305 731 par atceltu no 2017. gada 20. jūnija attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, proti, attiecībā uz:

10. klasi: “ķirurģijas, medicīnas, zobārstniecības un veterinārijas aparāti, ierīces un instrumenti, locekļu, acu un zobu protēzes; ortopēdiskās preces; ķirurģiskie šuvju materiāli”;

41. klasi: “audzināšana un izklaide; izglītība; izklaide; sporta un kultūras pasākumi; visi iepriekš minētie pakalpojumi medicīnisko pakalpojumu jomā”;

42. klasi: “zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi un izpēte un ar tiem saistīti projektēšanas darbi; rūpnieciskās analīzes un izpētes pakalpojumi; datoru aparatūras un programmatūras projektēšana un izstrādne; visi iepriekš minētie pakalpojumi medicīnisko pakalpojumu jomā”;

44. klasi: “medicīnas un veterinārmedicīnas pakalpojumi; veselības un skaistumkopšanas pakalpojumi cilvēkiem un dzīvniekiem; pakalpojumi lauksaimniecības, dārzniecības vai mežsaimniecības jomā”;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

saistībā ar apstrīdēto lēmumu pieļautās formālās tiesību kļūdas: pretējās puses spēkā esošās pārstāvības neesamība; preču zīmes īpašnieka novēlota [materiālu] iesniegšana;

saistībā ar apstrīdēto lēmumu pieļautās materiālās tiesību kļūdas: agrākās preču zīmes īpašnieces atļaujas lietot preču zīmi neesamība; Savienības preču zīmes “UM” faktiskas izmantošanas neesamība; preču zīmes “UM” izmantošana ar papildinājumu “Dr. Muschaweck”.