21.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 25/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 17. oktobrī iesniedza Tribunalul Bucureşti (Rumānija) – Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

(Lieta C-648/18)

(2019/C 25/23)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)

Atbildētāja: Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 35. pantam ir pretrunā tāda Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 [Likums Nr. 123/2012 par elektroenerģiju un dabasgāzi] 23. panta 1. punkta un 28. panta c) punkta interpretācija, saskaņā ar kuru Rumānijas elektroenerģijas ražotājiem ir pienākums ekskluzīvi tirgot visu saražotās elektroenerģijas daudzumu Rumānijas centralizētajā brīvas konkurences tirgū, lai gan pastāv iespēja eksportēt elektroenerģiju, lai arī ne tieši, ar komercuzņēmuma starpniecību?