201806150451954832018/C 231/122102018CJC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180323101122

Lieta C-210/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. martā iesniedza Schienen-Control Kommission (Austrija) – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG


C2312018LV1020120180323LV0012102112

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 23. martā iesniedza Schienen-Control Kommission (Austrija) – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Lieta C-210/18)

2018/C 231/12Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Schienen-Control Kommission

Pamatlietas puses

Prasītāja: WESTbahn Management GmbH

Atbildētāja: ÖBB-Infrastruktur AG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, ( 1 ) II pielikuma 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā minētajā elementā “pasažieru dzelzceļa stacijas, to ēkas un cits aprīkojums” ietilpst tādi dzelzceļa infrastruktūras elementi kā “pasažieru platformas” atbilstoši šīs direktīvas I pielikuma otrajam ievilkumam?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, II pielikuma 1. punkta c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā minētajā elementā “dzelzceļa infrastruktūras izmantošana” ietilpst pasažieru platformu izmantošana atbilstoši šīs direktīvas I pielikuma otrajam ievilkumam?


( 1 ) OV 2012, L 343, 32. lpp.