20.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/26


Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 11. februāra rīkojums — Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Tiesvedības valoda — slovāku

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 445, 10.12.2018.