20.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/24


Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2019. gada 13. februāra rīkojums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Lieta C-596/17) (1)

(2019/C 172/29)

Tiesvedības valoda — franču

Tiesas pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 437, 18.12.2017.