5.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 399/30


Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 2. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika, ko atbalsta Beļģijas Karaliste, Vācijas Federatīvā Republika, Igaunijas Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Itālijas Republika

(Lieta C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 412, 4.12.2017.