31.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 402/53


Prasība, kas celta 2016. gada 1. septembrī – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Emblēma ar divām paralēlām svītrām uz apava)

(Lieta T-629/16)

(2016/C 402/62)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Beļģija) (pārstāvis – J. Løje, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: adidas (Herzogenaurach, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: pozīcijas preču zīme (Emblēma ar divām paralēlām svītrām uz apava) – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 8 398 141

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 8. jūnija lēmums lietā R 597/2016–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums;

faktu sagrozīšana.