3.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 364/16


Prasība, kas celta 2016. gada 25. jūlijā – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (“DATABAY”)

(Lieta T-394/16)

(2016/C 364/13)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Omnicom International Holdings, Inc. (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – D. Farnsworth, Solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: eBay, Inc. (Sanhosē, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “DATABAY” – Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 12 353 975

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 12. maija lēmums lietā R 925/2015–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.