23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojumu lietā T-358/16 Rosa Rodriguez/Consejería de Educación de la Junta de Andalucía2016. gada 26. septembrī iesniedza Francisco Javier Rosa Rodriguez

(Lieta C-509/16 P)

(2017/C 022/05)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Francisco Javier Rosa Rodriguez (pārstāvis – J. Velasco Velasco, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

Ar 2016. gada 8. decembra rīkojumu Tiesa (devītā palāta) apelācijas sūdzību noraidīja un nosprieda, ka Francisco Javier Rosa Rodriguez tiesāšanās iedevumus sedz pats.