15.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 59/33


Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

(Lieta T-712/15)

(2016/C 059/38)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francija) (pārstāvis – H. Savoie, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 5. oktobra lēmumu (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28) par Groupe Crédit Mutuel piemērojamo prudenciālo prasību noteikšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Eiropas Centrālās bankas 2015. gada 5. oktobra lēmums (turpmāk tekstā – “lēmums”) esot prettiesisks tāpēc, ka tajā neesot ievērotas Eiropas tiesību normas, ar kurām ECB pilnvaras prudenciālās uzraudzības jomā ir ierobežotas uz kredītiestādēm. Šim pamatam ir četras daļas.

Pirmā daļa: ECB piemērojamās tiesības banku uzraudzības jomā stingri ierobežojot tās pilnvaras uz kredītiestādēm un citām finanšu iestādēm.

Otrā daļa: Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) neesot kredītiestāde, un ECB veiktā Crédit Mutuel uzraudzība nevar notikt tās līmenī.

Trešā daļa: neiespējamību ECB īstenot pār CNCM prudenciālās uzraudzības pilnvaras apstiprinot fakts, ka tai nav nekādu sankciju piemērošanas pilnvaru, kā to atzīstot pati ECB.

Ceturtā daļa: tā kā ECB neesot nekādu pilnvaru piemērot CNCM jelkādus pasākumus, esot velti un juridiski kļūdaini ar lēmumu paredzēt korektīvus pasākumus piemērot Crédit Mutuel grupai, kas juridiski vispār nepastāv.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka lēmums būtu jāatceļ arī tāpēc, ka tajā esot prettiesiski uzskatīts, ka prudenciālās uzraudzības jomā piemērojamo Eiropas tiesību normu izpratnē Crédit Mutuel kopumā veido grupu. Šim pamatam ir trīs daļas.

Pirmā daļa: Eiropas tiesiskajā regulējumā ir noteikts vispārējs princips, ka, pirmkārt, kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība notiekot individuāli un, otrkārt, konsolidētā uzraudzība savstarpējo kredītsabiedrību grupu līmenī pieņemot, ka tās ir pielīdzināmas vienai kopējai iestādei.

Otrā daļa: neesot izpildīti Eiropas tiesiskajā regulējumā ietvertie nosacījumi, kas ļauj veikt konsolidētu prudenciālo uzraudzību banku grupu līmenī.

Trešā daļa: šajā gadījumā neesot izpildīts neviens no trim nosacījumiem, kas ļautu veikt konsolidēto uzraudzību visas Crédit Mutuel līmenī.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka lēmums būtu arī jāatceļ, ciktāl tajā esot prettiesiski no 8 % līdz 11 % palielināta prasība par pirmā līmeņa pamata kapitālu attiecībā uz Crédit Mutuel Arkéa. Šim pamatam ir divas daļas.

Pirmā daļa: lēmumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā.

Otrā daļa: lēmumā ir pieļautas arī kļūdas vērtējumā.