15.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 59/18


Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra rīkojums – Cofely Solelec u.c./Parlaments

(Lieta T-224/15) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi - Iepirkuma procedūra - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Apstrīdētā akta atcelšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2016/C 059/20)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburga), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburga) un Cofely Fabricom (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji V. Elvinger un S. Marx, vēlāk S. Marx, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – L. Chrétien un M. Mraz)

Priekšmets

Prasība atcelt Parlamenta Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta 2015. gada 27. aprīļa Lēmumu Nr. 103299, ar kuru noraidīts prasītāju iesniegtais piedāvājums partijai Nr. 75 ar nosaukumu “Elektrība – Lieljaudas” iepirkumā INLO-D-UPIL-T-14-A04 saistībā ar Konrad Adenauer ēkas Luksemburgā (Luksemburga) paplašināšanas un atjaunošanas projektu un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas citam pretendentam

Rezolutīvā daļa:

1)

tiesvedību lietā izbeigt;

2)

Eiropas Parlaments sedz savus, kā arī atlīdzina Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA un Cofely Fabricom tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 205, 22.6.2015.