14.11.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 419/38


Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Intesa Sanpaolo/EUIPO (“WAVE 2 PAY” un “WAVE TO PAY”)

(Apvienotās lietas T-129/15 un T-130/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Eiropas Savienības vārdisku preču zīmju “WAVE 2 PAY” un “WAVE TO PAY” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 2. punkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

(2016/C 419/48)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Intesa Sanpaolo SpA (Turīna, Itālija) (pārstāvji – P. Pozzi un F. Cecchi, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvji – sākotnēji P. Bullock un L. Rampini, vēlāk L. Rampini)

Priekšmets

Prasība par diviem EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 19. janvāra lēmumiem attiecīgi lietās R 1857/2014–5 un R 1864/2014–5 saistībā ar diviem pieteikumiem vārdiskus apzīmējumus “WAVE 2 PAY” un “WAVE TO PAY” reģistrēt kā Savienības preču zīmes

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Intesa Sanpaolo SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 155, 2.7.2015.