25.1.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 27/78


Prasība, kas celta 2015. gada 17. novembrī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-142/15)

(2016/C 027/101)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Tymen. avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt prasītāja iesniegto pieprasījumu par palīdzību un atlīdzināt zaudējumus par apgalvoto radīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt klusējot pieņemto 2015. gada 11. aprīļa lēmumu par prasītāja 2014. gada 11. decembra pieprasījumu par palīdzību;

atcelt 2015. gada 24. augustā saņemto 2015. gada 20. augusta lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja 2015. gada 24. aprīļa sūdzība;

piespriest atbildētājam atlīdzināt zaudējumus, tos nosakot ex aequo et bono EUR 50 000 apmērā prasītāja ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanai;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.