3.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 364/31


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Opreana/Komisija

(Lieta F-67/15) (1)

(Civildienests - Pagaidu darbinieks - Pagaidu darbinieks, kurš ieņem pastāvīgu amatu - Uz noteiktu laiku noslēgta līguma nepagarināšana - Grūtniecība - Nelabvēlīgs akts - Nelabvēlīga akta autora kompetences neesamība - Tiesības tikt uzklausītam - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses)

(2016/C 364/35)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Luisa Opreana (Arlona, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji A. Salerno, advokāts, vēlāk A. Salerno un P. Singer, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji– G. Berscheid un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītājas līgumu pēc tā termiņa beigām, lai gan tuvojās arī viņas grūtniecības perioda beigas

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu nepagarināt pagaidu darbinieces L. Opreana līgumu, kura termiņš beidzas 2014. gada 31. augustā;

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina L. Opreana tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 213, 29.6.2015., 50. lpp.