23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/58


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra rīkojums – Nieminen/Padome

(Lieta T-464/14 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2010. un 2011. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 12 pakāpē - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu - Tiesības uz aizstāvību - Pārbaudes tiesā pirmajā instancē apjoms - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Kļūdas tiesību piemērošanā un sagrozīšanas neesamība - Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība)

(2015/C 389/66)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Risto Nieminen (Kraainem, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas un J.-N. Louis, vēlāk – J.-N. Louis, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un E. Rebasti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedumu Nieminen/Padome (F-81/12, Krājums-CDL, EU:F:2014:50), lūdzot atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Risto Nieminen atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 261, 11.8.2014.