30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/80


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 20. oktobra rīkojums – Drakeford/EMA

(Lieta F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 207, 20.7.2013., 57. lpp.