7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 359/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. oktobrī iesniedza Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Lietuva) — UAB “Fast Bunkering Klaipėda”/Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-526/13)

2013/C 359/07

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: UAB “Fast Bunkering Klaipėda”

Atbildētāja: Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas (1) 148. panta a) punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā punktā paredzētais atbrīvojums no PVN ir piemērojams ne tikai piegādēm kuģa, ko izmanto navigācijai atklātā jūrā, izmantotājam, kurš izmanto piegādātās preces, lai apgādātu kuģi, bet arī piegādēm citām personām ne tikai kuģa izmantotājam, proti, nepaziņotiem starpniekiem, ja piegādes laikā jau iepriekš ir zināms un pienācīgi noteikts preču izlietojuma mērķis un muitas iestādē saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām ir iesniegti attiecīgi to apstiprinoši pierādījumi?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).