28.1.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 25/69


Prasība, kas celta 2011. gada 18. oktobrī — ZZ/ECDC

(Lieta F-107/11)

(2012/C 25/132)

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis — E. Mylonas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2010. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 8. februāra novērtējuma ziņojumu, un

vajadzības gadījumā atcelt:

ECDC direktora 2011. gada 9. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība;

Apvienotās komitejas 2011. gada 30. jūnija lēmumu un apelācijas vērtētāja 2011. gada 5. jūlija lēmumu;

apstiprinātāja 2011. gada 15. aprīļa ziņojumu;

piespriest ECDC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.